Pracujeme v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu a užití elektrické energie. Dále provádíme koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.